gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΤΗΛΗ ΑΛΑΤΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αναγνώστες, εορτάζει την μνήμη της Οσίας μητρός ημών Πελαγίας. Κατήγετο από την Αντιόχεια της Συρίας, ήτο εθνική και ζούσε έκλυτον βίον. Ο Θεός της αγάπης και της συγγνώμης τα οικονόμησε έτσι, ώστε να επιστρέψη στην οδόν της αληθείας και της αληθινής ζωής. Την εποχή εκείνη επραγματοποιήθη Τοπική Σύνοδος στην Αντιόχεια, στην οποία συμμετείχαν οι Επίσκοποι της Περιοχής, μεταξύ αυτών και ο ενάρετος Επίσκοπος Νόννος, Άγιος της Εκκλησίας που εορτάζει στις 10 Νοεμβρίου. Αυτόν το σοφόν άνθρωπον του Θεού παρεκάλεσαν οι Ορθόδοξοι πιστοί της Αντιόχειας να τους ομιλήση για να ωφεληθούν πνευματικά. Αυτόν τον Άγιον άνθρωπον του Θεού γνώρισε και η Αγία Πελαγία, της απεκάλυψε την ορθόδοξη πίστη, την οποίαν και απεδέχθη.Το 284 περίπου εβαπτίσθη από τον ίδιον Χριστιανή και εν συνεχεία απήλθε εις το όρος των Ελαιών και έζησε οσιακή ζωή.

Πολύ χαρακτηριστικά ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας την αποκαλεί «ρόδον ευώδες, τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης, ταις εναρέτοις πράξεσιν εφραίνουσα ημάς» (απολυτίκιον εορτής).

Η Αγία Πελαγία εγκαταλείπει τον έκλυτον βίον , πείθεται εις τους λόγους του Πνευματικού της Πατρός και δια της απολύτου υπακοής επλήρωσε την ψυχή της με καρπούς του Παναγίου Πνεύματος.

Οι Πατέρες μας συμβουλεύουν ότι η παρακοή της πρώτης Εύας μας έβγαλε από τον Παράδεισον, η δε υπακοή της νέας Εύας, της Παναγίας μας, μας οδήγησε εκ νέου στον Παράδεισο.

Ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης συμβούλευε τα πνευματι-κοπαίδια του να κάνουν υπακοή. Αδιαφορείς τρόπον τινά, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε φοβίζει ο Θεός; Εσύ κάνε την υπακοή που διέταξε ο Θεός.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πνευματικός Πατέρας είναι το στόμα του Θεού, που αποκαλύπτει στον άνθρωπον το θέλημά Του, υπεν-θυμίζει τον σκοπόν της υπάρξεώς μας , που είναι η επιστροφή μας στον Παράδεισο. Η υπακοή πρέπει να εφαρμόζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Να υπακούουμε δηλαδή και στους αδελφούς μας και στους κατωτέρους μας, όταν ζητούν βοήθεια πρέπει να σπεύδουμε ταχέως για την διευκόλυνση των πασχόντων αδελφών μας.

Εις το Γεροντικό αναφέρεται ένα συγκλονιστικό γεγονός, όπου δύο Ιερείς κατά την θείαν Λειτουργίαν δεν έβλεπαν την Χάριν του Θεού να κατέρχεται προς μεταβολή των Θείων Δώρων. Αυτό έγινε γιατί ένας εκ των δύο Ιερέων είχε κάνει παρακοή. Οποιαδήποτε λοιπόν παρακοή εις την συμβουλή του Γέροντος διώχνει την Χάρη του Θεού.

Με την υπακοή όμως θεραπεύονται όλα τα πάθη. Η υπακοή κάνει θαύματα.Η υπακοή είναι ταπείνωση και φέρνει όλα τα χαρίσματα. Δια της υπακοής δίδει ο Χριστός την προσευχή και στέλνει τις δωρεές Του.Η υπακοή σώζει. Ο υποτακτικός ομοιάζει με τον Χριστόν, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού.(Φιλιπ. Β¨, 8).

Κάνεις υπακοή στον Γέροντα; Εις τον Θεόν και στην Παναγία κάνεις υπακοή. Ο Χριστός έκανε πλήρη υπακοή εις τον Ουράνιον Πατέρα Του, σε δέχεται, σε ακούει, γίνεσαι όμοιός Του, δια τούτο ο υποτακτικός θα έχει διπλούν στέφανον της αιωνίου δόξης.

Ιδού το σωτήριο μήνυμα της Αγίας Πελαγίας προς όλους μας. Δια της υπακοής και εμείς στις συμβουλές του Πνευματικού μας Πατρός και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, θα αξιωθούμε της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. ΑΜΗΝ.

 
E-mail Εκτύπωση PDF

«Τους μελλιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας˙ Βασίλειον τον Μέγαν, και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι..»

Στις 30 Ιουναρίου, η Εκκλησία  μας εορτάζει  τους τρεις μεγίστoυς φωστήρας της  τρισηλίου Θεότητος. Τους Ιεράρχες  που έδωσαν  την ψυχήν  τους για την αναμόρφωσι  της Κοινωνίας μας. Τους Ιεράρχες που με την δυναμικήν τους παρέμβαση προώθησαν τα Ελληνικά  γράμματα. Ήσαν και οι τρεις  Ιεράρχες,  ανοιχτά  μυαλά, όπως θα λέγαμε σήμερα, και με την εμβρίθεια των γνώσεών τους, συνετέλεσαν εις την ποιοτικήν αναβάθμησιν της κοινωνίας μας. Οι τρεις Ιεράρχες  δεν εγνώριζαν μόνον θεολογία, αλλά και φιλοσοφία, ιατρική, αστρονομία, μαθηματικά  κ.λ.π.

Περισσότερα...
 
E-mail Εκτύπωση PDF

Έχουμε ήδη εισέλθη σε μία περίοδον κατάνυξης και πνευματικής ανάτασης. Έχουμε ακούση για το Τριώδιον. Περίοδο πολύ παρεξηγημένη από πολλούς. Ο κόσμος  συνδέη το Τριώδιον με καρναβάλια, χορούς, μεταμφιέσεις, μέθη, ξενύχτια και παρόμοια. Όλα  αυτά είναι υπολείμματα ειδωλολατρικών εθίμων. Έχουν σχέση με ωρισμένες τελετές των Αρχαίων Ρωμαίων κυρίως, που επραγματοποιούντο κατ’ αυτήν την περίοδον. Έτσι προήλθε η σύγχυσις και η ανάμειξις  των τελείως ασχέτων αυτών πραγμάτων.

Περισσότερα...
 
E-mail Εκτύπωση PDF

Προ ημερών (6-1-2012) εορτάσαμε την βάπτιση του Κυρίου. Μία Δεσποτική εορτή με πολλά σωτήρια μηνύματα. Ο Χριστός δια της καταδύσεώς Του εις τον Ιορδάνην ποταμόν ευλόγησε τα ύδατα και τα απήλλαξε από την παρουσία των πονηρών πνευμάτων. Η βάπτισί Του εις τον Ιορδάνη ποταμόν δεν είναι τυχαίο γεγονός.

Περισσότερα...
 
E-mail Εκτύπωση PDF
Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησι την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση  την παρελθούσα Κυριακήν, 18-12-2011, υπό του Δήμου  Ήλιδος, εις  το Δ.Δ. Αυγείου. Η εκδήλωση  περιελάμβανε τα αποκαλυπτήρια  του μαρμαρίνου αγάλματος των άθλων του Ηρακλέους και ο  νους μου πήγε κυρίως στον άθλον  του καθαρισμού  της κόπρου του Αυγεία.
Ο άθλος αυτός εκπέμπει  πολλά διαχρονικά  μηνύματα, ιδίως σήμερα που αντιμετωπίζουμε πολλές ηθικές, πνευματικές, οικονομικές κ.λ.π. κρίσεις. Αυτές οι  κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται μαγικώ τω τρόπω η με υποσχέσεις, αλλά με  δυναμικές παρεμβάσεις και αποφάσεις.
Ο Ηρακλής που συμβολίζει   την εξουσίαν και ενσαρκώνει  την δύναμιν, γνωρίζουμε  με ποίον δυναμικόν τρόπον  αντιμετώπισε , θα λέγαμε, την σήψι  και την άδικον εκμετάλλευσι  των αδυνάτων.
Όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι  εθεωρούσαν τον ποταμόν Νείλον θεόν, που  με τις πλημμύρες του ελιπάριζε τις άγονες  περιοχές  της Αιγύπτου και εγένοντο  έφοροι. Έτσι  και ο ποταμός  Αλφειός  συγκριτικά με τα πολλά νερά του καθάριζε  την κόπρα , την δυσμοσμία, την εκμετάλευσι κ.λ.π. του Αυγεία, του δυνάστη. Μόνος του ήτο αδύνατον να αντιμετωπίση  το πρόβλημα ο Ηρακλής, κατέφυγε  στην βοήθεια  της φύσεως-του  Θεού-, αφού  η φύσις είναι δημιούργημα  του Αληθινού  Θεού.
Πάντοτε υπήρχαν οι  δυσκολίες, τα προβλήματα και οι δυσοσμίες, η αμαρτία δηλ. που  δημιουργεί  δυσάρεστο περιβάλλον. Αυτή εξαφανίζεται  με την χάρι του Θεού. Ο Ίδιος ο Κύριός μας  μας διαβεβαιώνει ότι  χωρίς την βοήθειά Του, τον φωτισμό Του δεν  δυνάμεθα να κάνουμε τίποτε  (Ιωάννου ιε 5 ).
Το Πανάγιον  Πνεύμα που κατήλθε την Πεντηκοστή επί των κεφαλών των
αγραμμάτων και τρομοκρατημένων μαθητών του Κυρίου, που ήσαν εγκλωβισμένοι εις το υπερώον της Ιερουσαλήμ, και τους καθάρισε από το προπατορικόν αμάρτημα, κατέκαυσε τα αγκάθια και τα  τριβόλια, που είχαν φωλιάσει στις καρδιές τους,  και έγιναν φωτεινά παραδείγματα πίστεως και θυσίας.
Πολύ χαρακτηριστικά  μας λέγει ο Κύριός μας δια του Αποστόλου και  Ευαγγελιστού Ιωάννου ότι˙ «ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου  έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν» (Ιωάννου ζ 38-39).
Η χάρις και ο φωτισμός του Θεού δεν έρχονται  δια  της βίας, αλλά με την δική μας συγκατάβασι και παράκλησι. Δια της  ειλικρινούς και γνησίας  προσευχής  έλκεται επάνω  μας η χάρις του Θεού, η οποία δεν είναι λόγια, έκφρασις εξωτερική, αλλά είναι πόθος προς  τον Θεόν, αγάπη ανεκλάληλος. «Ουκ  εξ ανθρώπων επιτελουμένην, αλλά εκ θείας ενεργουμένης  χάριτος» κατά  τον Γρηγόριον τον Θεολόγον, Αρχιεπίσκοπον Κων/λεως.
Η προσευχή είναι πόθος προς  τον Θεόν κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Συναίτη και βοηθάει  εις την αποξένωσή  μας από τον ορατόν και αόρατον πονηρόν κόσμον. Όταν  γνωρίσουμε και βιώσουμε  την αληθινή  προσευχή, επιτυγχάνουμε  την ένωσή μας με τον Θεόν, η θεία χάρις Του μεταβάλλεται σε πνευματικό ποτάμι και καθαρίζει  όλες  τις δυσοσμίες της  ψυχής μας.    
Επιτυγχάνουμε έτσι μαζί με τον Ηρακλή  ένα άθλον σωτήριον και ευεργετικόν για τον εαυτόν μας και την Κοινωνία γενικώτερα.
 
Σελίδα 1 από 2