gototopgototop
Εκτύπωση

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αναγνώστες, εορτάζει την μνήμη της Οσίας μητρός ημών Πελαγίας. Κατήγετο από την Αντιόχεια της Συρίας, ήτο εθνική και ζούσε έκλυτον βίον. Ο Θεός της αγάπης και της συγγνώμης τα οικονόμησε έτσι, ώστε να επιστρέψη στην οδόν της αληθείας και της αληθινής ζωής. Την εποχή εκείνη επραγματοποιήθη Τοπική Σύνοδος στην Αντιόχεια, στην οποία συμμετείχαν οι Επίσκοποι της Περιοχής, μεταξύ αυτών και ο ενάρετος Επίσκοπος Νόννος, Άγιος της Εκκλησίας που εορτάζει στις 10 Νοεμβρίου. Αυτόν το σοφόν άνθρωπον του Θεού παρεκάλεσαν οι Ορθόδοξοι πιστοί της Αντιόχειας να τους ομιλήση για να ωφεληθούν πνευματικά. Αυτόν τον Άγιον άνθρωπον του Θεού γνώρισε και η Αγία Πελαγία, της απεκάλυψε την ορθόδοξη πίστη, την οποίαν και απεδέχθη.Το 284 περίπου εβαπτίσθη από τον ίδιον Χριστιανή και εν συνεχεία απήλθε εις το όρος των Ελαιών και έζησε οσιακή ζωή.

Πολύ χαρακτηριστικά ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας την αποκαλεί «ρόδον ευώδες, τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης, ταις εναρέτοις πράξεσιν εφραίνουσα ημάς» (απολυτίκιον εορτής).

Η Αγία Πελαγία εγκαταλείπει τον έκλυτον βίον , πείθεται εις τους λόγους του Πνευματικού της Πατρός και δια της απολύτου υπακοής επλήρωσε την ψυχή της με καρπούς του Παναγίου Πνεύματος.

Οι Πατέρες μας συμβουλεύουν ότι η παρακοή της πρώτης Εύας μας έβγαλε από τον Παράδεισον, η δε υπακοή της νέας Εύας, της Παναγίας μας, μας οδήγησε εκ νέου στον Παράδεισο.

Ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης συμβούλευε τα πνευματι-κοπαίδια του να κάνουν υπακοή. Αδιαφορείς τρόπον τινά, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε φοβίζει ο Θεός; Εσύ κάνε την υπακοή που διέταξε ο Θεός.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πνευματικός Πατέρας είναι το στόμα του Θεού, που αποκαλύπτει στον άνθρωπον το θέλημά Του, υπεν-θυμίζει τον σκοπόν της υπάρξεώς μας , που είναι η επιστροφή μας στον Παράδεισο. Η υπακοή πρέπει να εφαρμόζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Να υπακούουμε δηλαδή και στους αδελφούς μας και στους κατωτέρους μας, όταν ζητούν βοήθεια πρέπει να σπεύδουμε ταχέως για την διευκόλυνση των πασχόντων αδελφών μας.

Εις το Γεροντικό αναφέρεται ένα συγκλονιστικό γεγονός, όπου δύο Ιερείς κατά την θείαν Λειτουργίαν δεν έβλεπαν την Χάριν του Θεού να κατέρχεται προς μεταβολή των Θείων Δώρων. Αυτό έγινε γιατί ένας εκ των δύο Ιερέων είχε κάνει παρακοή. Οποιαδήποτε λοιπόν παρακοή εις την συμβουλή του Γέροντος διώχνει την Χάρη του Θεού.

Με την υπακοή όμως θεραπεύονται όλα τα πάθη. Η υπακοή κάνει θαύματα.Η υπακοή είναι ταπείνωση και φέρνει όλα τα χαρίσματα. Δια της υπακοής δίδει ο Χριστός την προσευχή και στέλνει τις δωρεές Του.Η υπακοή σώζει. Ο υποτακτικός ομοιάζει με τον Χριστόν, ο οποίος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού.(Φιλιπ. Β¨, 8).

Κάνεις υπακοή στον Γέροντα; Εις τον Θεόν και στην Παναγία κάνεις υπακοή. Ο Χριστός έκανε πλήρη υπακοή εις τον Ουράνιον Πατέρα Του, σε δέχεται, σε ακούει, γίνεσαι όμοιός Του, δια τούτο ο υποτακτικός θα έχει διπλούν στέφανον της αιωνίου δόξης.

Ιδού το σωτήριο μήνυμα της Αγίας Πελαγίας προς όλους μας. Δια της υπακοής και εμείς στις συμβουλές του Πνευματικού μας Πατρός και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, θα αξιωθούμε της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. ΑΜΗΝ.