gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοινώσεις
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΧΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΚΑΣΤΟΡΧΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Είδος Ακινήτου : Διώροφο κτίριο χαρακτηρισμένο ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο»

Επιφάνεια :   Το ισόγειο έχει επιφάνεια 229,07 μ2 .και ο Α΄ όροφος 85,64 μ2 Διεύθυνση : Κεντρικής Πλατεία «ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ» Πύργου Ηλείας του ομωνύμου Δήμου Πύργου

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας : ΚΑΣΤΟΡΧΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ , Πύργος Ηλείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την 1η/2018 απόφαση της Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες (κλειστές) προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο είναι ένα διώροφο κτίριο κείμενο επί της Κεντρικής Πλατείας «ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ» Πύργου Ηλείας του ομωνύμου Δήμου χαρακτηρισμένου ως «Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο»   Ειδικότεροι όροι:

1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 ).

2. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ , εκτός από κέντρο διασκεδάσεως παντός τύπου.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έξι (6) έτη. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους.

4. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 100% επί του ποσοστού του επίσημου Πληθωρισμού του προηγούμενου έτους , σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας , όχι όμως μικρότερο του 2% .

5. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη Διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας ποσό ίσο με τρία (3) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση , ενώ πρέπει να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή .

6. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 24 του Ν. 4182/2013.

7. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.

8. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της διακήρυξης κλπ στην διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 52 – 27131 ΠΥΡΓΟΣ, με τηλέφωνα 2621022527, 2621022069   (υπεύθυνος κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος).

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ καθώς και των υπολοίπων εγγράφων που αναφέρονται στην διακήρυξη , θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (13/06/2019 - 03/07/2019) , στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης, οδός 28ης Οκτωβρίου 52, 27131 ΠΥΡΓΟΣ και τηλέφωνα 2621022527, 2621022069 και θα παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο προς τούτο κ. Γεώργιο Παρασκευόπουλο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Θείες Λειτουργίες εις τον Ι. Ναόν Αγίας Ειρήνης (Κολυρέϊκες Παράγκες)

E-mail Εκτύπωση PDF

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος αρχίζουν και πάλιν οι θείες Λειτουργίες στον Ι. Ναόν Αγίας Ειρήνης στίς Κολυρέϊκες Παράγκες, κάθε Πέμπτη από 13 Ιουνίου 2019 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ δια την λήξη των Κατηχητικών και Αγιοκατατάξεις

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητοί μου Πατέρες,

1. Δια της παρούσης γνωρίζομεν υμίν, ότι δια της υπ' αριθμ. Πρωτ.1204/Διεκπ. 723/8-4-2019 Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η ΛΗΞΙΣ των Κατηχητικών Σχολείων θα γίνη την Κυριακή 26 Μαΐου ε.ε. Όθεν παραγγέλλομεν υμίν, όπως την ημέραν αυτήν ορίσητε ως λήξιν του Κατηχητικού της ενορίας σας δι ειδικής εορτής, κατά την οποίαν να διαβιβάσετε εις τούς μαθητάς σας ευχάς και την ευλογίαν ημών. Σχετικά ενθύμια κ.λ.π. ευρίσκονται εις το βιβλιοπωλείον της Μητροπόλεώς μας και δύνασθε να προμηθευτήτε.

2. Τέλος σας γνωρίζω ότι ενεγράφησαν εν ταις Αγιολογικαίς δέλτοις της Αγίας ημών Εκκλησίας οι:

       α) ο Άγιος Ιερομάρτυς Βλάσιος ο Ακαρνάνος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Σκλαβαίνων και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος, οι Ιερομάρτυρες Συμεών και Ιγνάτιος και οι Μοναχοί Νικηφόρος, Χαρίτων και Παντελεήμων, τιμώμενοι την 7ην Ιουλίου εκάστου έτους.

         β) Οι άγιοι ένδοξοι Μάρτυρες Γρηγόριος του Pec, Βασιλική και Βασίλειος τιμώμενοι την 7ην Φεβρουαρίου, 26ην Οκτωβρίου και 12ην Μαΐου εκάστου έτους αντιστοίχως.

Παρακαλώ να απονέμεται η τιμή προς τούς αγίους αυτούς κατά την ημέραν της μνήμης των.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΥ κατά την Μ. Εβδομάδα και το Πασχα 2019

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυριακή Βαΐων πρωί: Άγιον Νικόλαον Σπάτα

Κυριακή Βαΐων βράδυ (Νυμφίον):Αγ. Νικόλαον Πυργου

Μ. Δευτέρα βράδυ( Νυμφίον):Βάρδα

Μ. Τρίτη βράδυ (Νυμφίον):Σιμόπουλο

Μ. Τετάρτη βράδυ:Αρχαία Ολυμπία

Μ. Πεμπτη πρωϊ:Αγ. Κυριακή Πύργου

Μ. Πεμπτη βράδυ:Αγ. Νικόλαον Πυργου

Μ. Παρασκευή πρωϊ (Αποκαθηλωσις):Αγ. Αθανάσιον Αμαλιάδος

Μ. Παρασκευή (Επιτάφιος): Αγ. Νικόλαον Πυργου

Μ. Σάββατο πρωΐ: Άγιον Αθανάσιον Πύργου

Κυριακή Πασχα:Αγ. Νικόλαον Πυργου

Κυριακή Πάσχα (Εσπέρας):Δουνέϊκα

Δευτέρα Πάσχα πρωΐ: Ἅγ. Γεώργιον Αμαλιάδος

Τρίτη Πασχα πρωϊ:Καθολική Γαστούνης

Πέμπτη Πάσχα (Εσπερινός):Μαγούλα

Παρασκευή Πάσχα πρωΐ:Ρουπάκι

Κυριακή του Θωμά (πρωί):Αγ. Παντελεήμονα Πύργου

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Του Θεοφ. Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου κατά την Μ. Εβδομάδα και το Πάσχα 2019

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυριακή Βαίων πρωί: Ι.Ν.Αγίου Κων/νου Ανδραβίδος

Κυριακή Βαίων απόγευμα(ώρα 5): Αγ. Παντελεήμονα Πύργου

Κυριακή Βαίων βράδυ(Νυμφίον): Καράτουλα

Μ. Δευτέρα βράδυ (Νυμφίον ): Μουζάκι

Μ. Τρίτη ώρα 1π.μ.(Ευχέλαιον): Νοσοκομείον Πύργου

Μ. Τρίτη βράδυ (Νυμφίον): Στρέφι

Μ. Τετάρτη πρωΐ ώρα 9 (Ευχέλαιον): ΣΕΤΤΗΛ

Μ. Τετάρτη ώρα 4,30 μ.μ. (Ευχέλαιον): 117 Πτέρυγα Μάχης

Μ. Τετάρτη βράδυ(Νυμφίον): Μυρσίνη Κυλλήνης

Μ. Πέμπτη πρωί: Άγιον Τρύφωνα Αμαλιάδος

Μ. Πέμπτη βράδυ: Άγιον Νικόλαον Γαστούνης

Μ. Παρασκευή πρωί (Αποκαθήλωσις): Άγιον Νικόλαον Πύργου

Μ. Παρασκευή βράδυ (Επιτάφιο): Άγιον Αθανάσιον Αμαλιάδος

Μ. Σάββατο πρωί: Άγιον Γεώργιον Αμαλιάδος

Κυριακή Πάσχα Ανάστασι: Άγιον Αθανάσιον Αμαλιάδος

» Ώρα 10 π.μ: Βασιλειάδα

» Ώρα 11 π.μ (Επίσκεψις): Νοσοκομείο Πύργου

» Ώρα 12 μ (Επίσκεψις): Νοσοκομείο Αμαλιάδος

Κυριακή Πάσχα απόγευμα: Γρανιτσέϊκα

Δευτέρα Πάσχα πρωί: Άγιον Γεώργιον Πύργου(Β Κοιμητήριον)

Δευτέρα Πάσχα απόγευμα, ώρα 7,30: Ι.Ν.Παναγίας Βαρθολομιού

Τρίτη Πάσχα πρωί: Φραγκαβίλλα Αμαλιάδος και Καθολική Γαστούνης- Λιτανεία

Τετάρτη Πάσχα απόγευμα:Λευκοχώρι

Πέμπτη Πάσχα πρωι: Κλαδέο

Πέμπτη Πάσχα απόγευμα:Αρετή

Παρασκευή Πάσχα πρωί: Άγιον Αθανάσιον Πύργου

Κυριακή Θωμά:Άγιον Νικόλαον Γαστούνης

 

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima