gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Άρθρα
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΑ

Περί ευχών σε Τρισάγιο

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητέ μου κ. Θεοχάρη,

Χαίρε πάντοτε οικογενειακώς, ήτοι μαζί με την εκλεκτή σου σύζυγο, τα παιδιά σας και τα τρία εγγόνια σας.

Έλαβα το ηλεκτρονικό μήνυμά σου και θέλω να σε συγχαρώ θερμά, πρώτον μεν γιατί είσαι ένας καλός χριστιανός που δεν ξέχασες να κατέβης από την Θράκη στην Μακεδονία, στο Καλαμωτό Θεσσαλονίκης, δια να προσευχηθής και να διαβάσης τρισάγιο στον τάφο των γονέων σου το περασμένο Ψυχοσάββατο, αφ’ ετέρου δε γιατί επρόσεξες τον ιερέα να λέγη· «Ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας», ενώ εσύ ήξερες να λέγεται· «Ο τον θάνατον καταργήσας, το δε διάβολον καταπατήσας».

Αγαπητέ Θεοχάρη, πράγματι το ορθότερον είναι αυτό που εσύ χρόνια άκουγες· «Ο τον θάνατον καταργήσας, τον δε διάβολον καταπατήσας». Όμως μερικά ευχολόγια το γράφουν «ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας», που δεν είναι εντελώς λανθασμένο. Γιατί και τούτο έχει τις αγιογραφικές και τις λατρευτικές του ρίζες. Όπως:

Λέγει ο Απόστολος Παύλος· Ο χριστός ήλθε «ίνα καταργήση τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τουτ’ έστι τον διάβολον.....» (ΕβραίουςΒ΄ 14). Επίσης το Πάσχα και στην συνέχεια 40 ημέρες θα ψάλλωμε καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα· «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας....».

Καλό υπόλοιπον της Μ. Τεσσαρακοστής και καλή Ανάστασι με φώς, δύναμι και οικογενειακή χαρά.

 † Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Μπορούν αλλόθρησκοι να προσεύχονται σε ορθόδοξους Ι. Ναούς; Μπορούν να μετέχουν στην Θεία Κοινωνία αν είναι Χριστιανοί;

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητέ μου κ. Χ..........,

Σ’ ευχαριστώ δια το ηλεκτρονικό σου μήνυμα σχετικά με την μη κοινωνία υπό Ορθοδόξου ιερέως συνανθρώπου μας Ρωμαιοκαθολικού στο δόγμα και την μη χορήγησι αδείας να προσευχηθή σε Ορθόδοξο Ναό Μουσουλμάνα και μη ανάγνωσι ευχής σ’αυτήν.

Στο πρώτο ερώτημα σου απαντώ, ότι ορθώς έπραξε ο ιερέας . Διότι εφ’ όσον ο άνθρωπος δεν ανήκει στην Ορθόξοξη Εκκλησία μας, ΔΕΝ επιτρέπεται να τον κοινωνήσουμε, σεβόμενοι την πίστιν του. Άλλα πιστεύει αυτός, άλλα η Εκκλησία μας. Ο Ρωμαιοκαθολικός άνθρωπος ευρίσκεται εκτός του Σώματος της Εκκλησίας. Άρα είναι αδύνατον να κοινωνήση. Όμως εφ’όσον δεν είναι φανατικός Ρωμαιοκαθολικός και θέλει να γίνη Ορθόδοξος, μπορεί αυτό να το πραγματοποιήση. Διάβασε και την σχετικήν επιστολή μου της 22-8-2014 προς τον κύριον Σπυρίδωνα . . ., ως και την προγενέστερη σχετικήν Εγκύκλιόν μου προς τους αιδ. Εφημερίους της Μητροπόλεως, τα οποία είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Δια το δεύτερον ερώτημα σου γνωρίζω, ότι θα μπορούσε από τον Ορθόδοξο ιερέα στην Μουσουλμάνα να επιτραπή να προσευχηθή εντός του χριστιανικού Ναού, εφ’ όσον το ήθελε και σφοδρώς μάλιστα επιθυμούσε, και να κάνη ο ιερέας γι’ αυτήν μια προσευχή για την σωτηρία της. Άλλωστε η Εκκλησία μας έχει Κατηχουμένους, οι οποίοι εισέρχονται ελευθέρως εις τον Ναόν και δια τους οποίους σε κάθε Λειτουργία ο ιερέας ιδιαίτερα προσεύχεται. Επίσης ο ιερέας διαβάζει στο αβάπτιστο παιδί ευχή, την ογδόην ημέραν από της γεννήσεώς του, επί τη ονοματοδοσία, εκκλησιάζει ( σαραντίζει ) τα αβάπτιστα παιδιά κ.λ.π.

† Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Το Μυστήριον του Βαπτίσματος

E-mail Εκτύπωση PDF

Για να μπορέση ο άνθρωπος, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να δεχθή τα αγαθά της θείας ενανθρωπήσεως · Για να μπορέση να δεχθή την χάρι που θεοποιεί, αυτήν την χάρι που προήλθε από το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ώστε να αναγεννηθή, να αναδημιουργηθή, να ανακαινισθή και θεοποιηθεί, πρέπει να γίνη μέλος της Εκκλησίας του Χριστού και να δεχθή την αγιαστική ενέργεια των μυστηρίων της.

Το ιερό Βάπτισμα είναι το μυστήριον που εισάγει τον άνθρωπον στην Εκκλησία και τον ενσωματώνει στο μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι το μυστήριο που δια της επενεργείας του Αγίου Πνεύματος θεώνει τον άνθρωπον.

Τα θεωτικά αποτελέσματα του μυστηρίου του Βαπτίσματος χωρίζονται βασικώς σε αρνητικά και θετικά:

Τα αρνητικά είναι η κατανίκησις και η εξαφάνισις της αμαρτίας και του θανάτου.

Τα θετικά είναι η αναμόρφωσις του ανθρώπου και η κατοίκησις του Χριστού στον βαπτιζόμενο.

Δηλαδή δια του βαπτίσματος ο άνθρωπος επιτυγχάνει από το ένα μέρος την απελευθέρωσι και την απαλλαγή του από κάθε ενοχή και συνέπεια της αμαρτίας και από το άλλο μέρος την αναγέννησι και ανακαίνισί του, ώστε να αξιώνεται να ενώνεται κατά χάριν με τον αιώνιον Θεόν.

Ως είναι γνωστόν, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον και τον ετοποθέτησε στον Παράδεισο, για να ζη ενωμένος με τον Θεόν αιώνια και χαρούμενα. Όμως ο διάβολος εφθόνησε την ευτυχία των Πρωτοπλάστων, τους περέσυρε στην αμαρτία και έτσι εχωρίστηκαν από τον Θεόν και οδηγήθηκαν στην φθορά και στον θάνατο. Η ενανθρώπησις του προαιωνίου Θεού Λόγου Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την υπόσχεσι του Θεού στους Πρωτοπλάστους (Γένεσις Γ 15), ο Σταυρός , ο θάνατος και η Ανάστασίς Του κατεπάτησαν τον διάβολον και έτσι ελευθερώθηκαν και απηλλάγησαν «όσοι φόβω θανάτου δια παντός του ζην ένοχοι ήσαν δουλείας»( Εβραίους Β 15 ). Δηλαδή ο Χριστός ήλθε δια να ελευθερώση τους ανθρώπους από τον διάβολον και τον θάνατον.

Με την καταπάτησι του διαβόλου από τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο άνθρωπος απαλλάσεται από την τυραννική δύναμι του διαβόλου και ελευθερώνεται από την αμαρτία. Αυτό γίνεται με το άγιο βάπτισμα. Ώστε το μυστήριο του Βαπτίσματος απαλλάσει τον άνθρωπον από την ενοχή που εκληροδότησε η αμαρτία του Προπάτορος Αδάμ, αλλά συγχρόνως μας ελευθερώνει από τον διάβολον και τον θάνατον.

Όμως η κατάργησις του θανάτου δεν πραγματοποιείται μόνο με την συμμετοχή μας στο βάπτισμα, αλλά και με την βαθειά επιθυμία μας να νεκρωθή μέσα στο νερό του βαπτίσματος ο παλαιός μας άνθρωπος μαζί με τις κακές του πράξεις και τις επιθυμίες ( Ρωμαίους ΣΤ 2-14, Γαλάτας Β 19-20, Ε 24, ΣΤ 14, Κολασσαείς Γ 6-11) .

Με το βάπτισμα, το λουτρό αυτό της θείας παλιγγενεσίας, ο άνθρωπος γίνεται νέος άνθρωπος στο πνεύμα   και στο σώμα του. Η διάνοιά του καθαρίζεται και αποκτά διαύγεια, καθαρότητα και ηρεμία. Φεύγει η πνευματική ομίχλη που τον σκίαζε, φωτίζεται το είναι του και πλέον όλα τα βλέπει με θεία καθαρότητα. Με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος αρχίζει μία καινούργια ζωή μέσα στο αληθινό φως του Χριστού και ο άνθρωπος γίνεται άφθαρτος και κατά χάριν αθάνατος. Αρχίζει να ζη στην αιώνια χαρά της Βασιλείας του Τριαδικού Θεού ημών.

Ο βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος άνθρωπος συνδέεται και συνενώνεται στενά με τον Κύριον, ώστε να φυτεύεται ή να μπολιάζεται όπως λέει ο Απόστολος Παύλος ( Ρωμαίους ΙΑ 21-24) εις τον Χριστό, ώστε να γίνεται κατά κάποιον τρόπον και αυτός Χριστός. Μέσα σε μία τέτοια ένωσι η ψυχή λέγεται και νύμφη του Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Απόστολος Παύλος μας διαβεβαιώνει· «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε , Χριστόν ενεδύσασθε» ( Γαλάτας Γ 27 ).

Το μυστήριο του βαπτίσματος συνθέτει τον θάνατο με την ζωή, την ταφή με την Ανάστασι του Κυρίου και την ιδικής μας. Δηλαδή δια του Αγίου Βαπτίσματος ο άνθρωπος πεθαίνει μαζί με τον Χριστό, ανασταίνεται μαζί Του και μαζί Του ζη την αιώνια ζωή του καινούργιου αιώνος. Δια του Αγίου Βαπτίσματος ο άνθρωπος αναπλάθει μέσα του την φθαρείσαν θείαν εικόνα, λαμβάνει το χάρισμα της θείας υιθεσίας, γίνεται κοινωνός θείας φύσεως και κατά χάρι θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός λέγει ότι στο βάπτισμα το Άγιον Πνεύμα «θεοί τον βαπτιζόμενον άνθρωπον».

Με απλά λόγια, δια του βαπτίσματος ο πιστός εισέρχεται στο σώμα της Εκκλησίας και γίνεται αγιασμένο μέλος της. Τώρα ο πιστός φέρνει μαζί του δόξα άφθαρτη και μακαριότητα απερίγραπτη. Αναδεικνύεται υιός και κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού, για να συμβασιλεύη και να συνδοξάζεται στους αιώνες μαζί Του. Δηλαδή επιστρέφει στον Παράδεισο της αιωνίου Βασιλείας των Ουρανών.

 

Από την Ευρώπη της αλληλεγγύης στην Ευρώπη των εκβιασμών

E-mail Εκτύπωση PDF
Μαζί με παρέα καλών φίλων μιλούσαμε προ ημερών με έμπειρο πολιτικό που χειρίσθηκε ευαίσθητα θέματα από υπεύθυνη θέση κατά την τελευταία δεκαετία. Μας έλεγε ότι του κάνει κακή εντύπωση η επιμονή των Γερμανών και άλλων δανειστών μας, οι οποίοι εμμένουν σε συνεχείς εκβιασμούς και σε σκληρά μέτρα χωρίς πάντα να υπάρχει οικονομική λογική. Από τις πολυετείς επαφές του με Ευρωπαίους εταίρους έχει πεισθεί ότι ορισμένα -όχι όλα- από τα μέτρα που προτείνει η τρόικα είναι αποκλειστικά και μόνο μία μορφή τιμωρίας. Το βλέπουμε τώρα και με τις απαράδεκτες απόψεις Σόιμπλε για την καθυστέρηση της δόσης. Ο Έλληνας υποφέρει, ματώνει, δεν αντέχει άλλο. Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε και πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει αυτή τη δέσμευση ότι δεν θα επιβληθούν άλλα μέτρα. Και κάποιοι στην Ευρώπη εκβιάζουν, καθυστερούν, και γκρεμίζουν εκείνο το παλαιό όραμα της Ευρώπης των αλληλέγγυων λαών και των συνεργαζομένων εθνών.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ χρήσιμη την παρουσίαση λίγων γραμμών από την εκτενή επιστολή που έστειλε ο Καθηγητής Παναγιώτης Κανελλόπουλος πριν από μία εβδομάδα προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρ. Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου. Γράφει χαρακτηριστικά:: «Είμαι ο καθηγητής του Δικαίου της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο  Πειραιώς Παναγιώτης Ι. Κανελλόπουλος, όπου διδάσκω το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια. Από νεαρός φοιτητής εντυπωσιάστηκα και πίστεψα στο ευρωπαϊκό ενοποιητικό όραμα, όπως αυτό είχε διατυπωθεί στη Διακήρυξη του Robert Schuman και στα κείμενα του Jean Monnet και των άλλων θεμελιωτών πατέρων της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το ερευνητικό, διδακτικό και το συγγραφικό μου έργο ήταν και είναι αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή ενοποιητική ιδέα, έτυχε δε ανάλογης αναγνώρισης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τίμησε με τον τίτλο του καθηγητή της έδρας Jean Monnet από το 1999.............. Πως θα δεχθούν οι φοιτητές μου όσα συνήθως τους διδάσκω για την προσπάθεια  δημιουργίας πνεύματος αλληλεγγύης και υπερεθνικής ενότητας των κρατών και των λαών της Ευρώπης, όταν πολλοί επίσημοι ευρωπαίοι κηρύττουν το μίσος και την περιφρόνηση σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων, αλλά και άλλων κρατών μελών, που παρουσιάζουν οικονομικά προβλήματα, θέτοντας πάντα το εθνικό ή πολιτικό τους συμφέρον υπεράνω του κοινοτικού;  Όλοι αυτοί κατηγορούν τους λαούς των μεσογειακών κρατών μελών  ότι δεν ακολουθούν τον δικό τους τρόπο ζωής και δράσης, ζητώντας την τιμωρία τους, ως να ήσαν υποχρεωμένοι να το κάνουν! Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοιοι ισχυρισμοί; Αυτή είναι η ουσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; .................................................................................. Ειλικρινά είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να υπερασπιστώ το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα. Όλα αυτά πρέπει να σας προβληματίσουν, διότι δεν προάγουν την Ευρωπαϊκή ενοποίηση  την οποία έχετε ταχθεί να υπερασπίζετε και σας δημιουργούν μεγάλη ευθύνη απέναντι στην Ιστορία και τους λαούς της Ευρώπης, ιδιαίτερα απέναντι στις νεώτερες γενεές».
Αυτή την πικρία ενός αγνού οραματιστή της Ευρωπαϊκής ενοποιήσεως και των φοιτητών του οφείλουν να την λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν οι αρμόδιοι για την οικονομική στήριξη της Ελλάδος. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πλειοψηφία προτιμά τη σημερινή τρικομματική κυβέρνηση από κάθε άλλη λύση, όμως οι απρέπειες και οι εκβιασμοί των εταίρων θα οδηγήσουν σε αντιευρωπαϊκό κλίμα και σε μεγαλύτερη άνοδο των ακραίων τάσεων. Αν δεν επιδείξουν πραγματική αλληλεγγύη οι Ευρωπαίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφυκτική κύκλωση της κοινωνίας μας από τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος.
Σε τελευταία ανάλυση αν δεν μας στείλουν εγκαίρως τη δόση θα ξεχάσουμε και εμείς το «Δουβλίνο ΙΙ» και θα τους στείλουμε μερικές χιλιάδες λαθρομεταναστών. Δεν θα είμαστε μονίμως τα θύματα!
Κ.Χ. 10.11.2012 (Δημοσιεύθηκε στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της  13.11.2012)
 

Ένα Συνέδριο για Ελευθερία και Εθνική Ταυτότητα

E-mail Εκτύπωση PDF

Ιστοριογραφία και πηγές για την ερμηνεία της Επανάστασης του 1821 ήταν το θέμα του Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου , το οποίο οργάνωσε στις 12 και 13 Οκτωβρίου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Περισσότερα...
 

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima