gototopgototop
You are here: ΑΡΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κείμενα Μητροπολίτου
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣΕπιστολή - απάντηση Μητροπολίτου Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ σε απορία για την θεία κοινωνία παιδιών και ετεροδόξων

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητέ μου συμπατριώτη κ. Σ...,

Έλαβα το ηλεκτρονικό μήνυμά σου και εχάρηκα , αλλά και ελυπήθηκα πολύ.

1. Εχάρηκα, γιατί ο αιδ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, εφημέριος Καρδαμά, με την Ορθόδοξη χριστιανική συμπεριφορά του, έδειξε ότι δεν είναι «τυπολάτρης», ως εσύ τον κατηγορείς στο ηλεκτρονικό σου μήνυμα, αλλ’ ότι γνωρίζει καλά τα ορθόδοξα ιερατικά του καθήκοντα και έχει την δύναμι να τα εφαρμόζη.

Ο π. Νικόλαος ορθώς έπραξε και δεν εκοινώνησε τα παιδιά του αδελφού σου, ηλικίας 20 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα.

Πρώτον μεν, διότι δεν ήσαν τελείως νηστικά, ως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας.

Δεύτερον δε, και κυρίως, διότι δεν ανήκουν εις την Ορθόδοξον Εκκλησία, αλλ’ ως εσύ ομολογείς «σε χριστιανική Λουθηριανή Εκκλησία», με την οποίαν όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει μυστηριακή κοινωνία. Δια το θέμα τούτο μάλιστα έχω αποστείλει πρόσφατα στους ιερείς μας σχετικήν Εγκύκλιόν μου ( Αριθμ. Πρωτ. 1457/20-3-2014). Σου την στέλνω.

Βεβαίως ετελέσαμε τον γάμον τους ορθόδοξα, κατ οἰκονομίαν, αλλά με την υπόσχεσι ότι τα εκ του γάμου παιδιά τους θα τα αναθρέψουν κατά το Ορθόδοξο δόγμα, όπερ δεν ετήρησαν, ως απέδειξαν τα πράγματα.

2. Ελυπήθηκα όμως πολύ, διότι εσύ, ένας αξιωματικός του Στρατού ξηράς, μορφωμένος άνθρωπος –διεθνολόγος γράφεις –δεν γνωρίζεις καλά την Ορθόδοξη χριστιανική μας πίστι και δεν ηδυνήθης να κατανοήσης, και να δικαιολογήσης θα έλεγα, την Ορθόδοξη συμπεριφορά του «ένστολου» επίσης ιερέα του χωριού μας, που ετήρησε το ιερατικόν του καθήκον εις το ακέραιον· Που ετήρησε την ουσία της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως.

Κατά τα άλλα, όσα σχετικά γράφεις, αντιγράφοντας την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως ημών, είναι όλα ορθά. Αλλά, δυστυχώς, δεν τα εμελέτησες με προσοχή και δια τούτο δεν μπόρεσες να τα καταννοήσης ορθά.

3. Τέλος ελπίζω, ότι ως Ορθόδοξος Χριστιανός, ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού ξηράς και επιστήμονας άνθρωπος να δεχθής τις εξηγήσεις του αρμοδίου προσώπου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ηλεία και συμπολίτη σου και να μη συνεχίσης να έχης τις ίδιες ιδέες στα θέματα της θείας Κοινωνίας, αλλά να ακολουθήσης την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της οποίας είσαι και εσύ και ο αδελφός σου Μέλος και ιδιαίτερα να εκτιμήσης την στάσι του π. Νικολάου. Έτσι θα αναγνωρίζεται η αλήθεια στην θεωρία και θα τηρήται στην πράξι, εσύ δε και ο αδελφός σου,   οι αγαπημένοι μου συμπατριώτες, θα ηρεμήτε, η κοινωνία μας θα ειρηνεύη και εγώ και ο π. Νικόλαος θα προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας καλύτερα.

Επί τούτοις διατελώ,

Με πατρικές ευχές

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ για δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΡΩΤΗ περί του εθίμου του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς Τον αξιότιμον Διευθυντήν της Εφημερίδος ΠΡΩΤΗ Πύργου

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Εδιάβασα στο σημερινό ( 23-6-2014) φύλλο της εγκρίτου Εφημερίδος σας ΠΡΩΤΗ ( σελίδα 18 ) δημοσίευμα του κ.Νίκου Ματσάνκου με τίτλο « Το έθιμο του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα» και ως Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ηλείας, ως Ηλείος και ως άνθρωπος επόνεσα πολύ για την άγνοια των ανθρώπων σε βασικές διδασκαλίες της χριστιανικής μας πίστεως, για το ανακάτεμα από μερικούς των αξιών της ζωής και όσων την απαξιώνουν και για κάποιους άλλους που επαγγέλονται τους προοδευτικούς και ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουν γυρίζουν τους ανθρώπους χιλιάδες χρόνια πίσω. Σας γνωρίζω λοιπόν τα εξής :

1. Θα αρχίσω από τον τίτλον του δημοσιεύματος : « Το έθιμο του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα» . Είναι κλασσικό παράδειγμα ανακατώματος χριστιανισμού και μαγείας . Ο άγιος Ιωάννης ούτε είχε ούτε έχει ούτε μπορεί να έχη σχέσι με το μαγικό τρόπο του σκέπτεσθαι και ενεργείν , ως ο Κλήδονας . Και όμως ο αρθρογράφος σας τα συνέδεσε ! ! Ποτέ και από κανέναν ο κλήδονας δεν ονομάστηκε Κλήδονας του Αϊ Γιάννη . Ούτε ο άγιος Ιωάννης ονομάσθηκε ποτέ ο αϊ Γιάννης ο Κλήδονας. Απλώς κάποιοι συνεδύασαν την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου με τους κλήδονες και τις πυροβασίες , επειδή συμπίπτει με την εαρινήν ισημερία.

2. Ο Καθηγητής της Λαογραφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος Οικονομίδης γράφει · «... Εις τους αρχαίους Έλληνες Κλήδονες ονομάζονται αι τυχαίως ακουόμεναι λέξεις , εκ των οποίων κάποιοι συνεπέραναν μάντεμα. Κατά την βυζαντινήν εποχήν το ρήμα κληδονίζομαι είχε και την σημασίαν : καλώ τους νεκρούς κατά την νεκρομαντείαν , κλήδων δε κατά τον Μιχ. Ψελλόν είναι δαιμόνων πονηρών πρόσκλησις . Εις τους μεταγενέστερους χρόνους η λέξις εσήμαινε ο,τι και σήμερον , δηλαδή το να ζητή τις να γνωρίση δια τινων σημείων εάν πρόκειται εις το μέλλον να ευτηχήση η να δυστυχήση.

Ο σημερινός κλήδονας είναι καθαρά κληρομαντεία , η οποία λαμβάνει χώραν κατά την εορτήν του γενεθλίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ( 24 Ιουνίου )». ( Θ.Η.Ε Τόμος 7, στήλες 620-621 , λήμμα Κλήδονας).

Λοιπόν σ’ αυτά θέλει ο εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Παναγιάς να επιστρέψη τα Μέλη του ; Δηλαδή σ’ αυτά που ο Χριστός και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κατήργησαν ;   Οι Πρόγονοί τους, όταν ήλθαν από την Μικρά Ασία στην Ηλεία έφεραν μαζί τους τους σταυρούς , τις εικόνες τους , τα λείψανα των αγίων τους, που τους εβοήθησαν και τους εστήριξαν στην ζωή . Τώρα τα δισέγγονά τους θα εγκαταλείψουν αυτά και θα επανέλθουν στην προ Χριστού ειδωλολατρεία ; Τώρα που είδαμε το « φως το αληθινόν » · Τώρα που απαλλαγήκαμε από την δουλεία των παθών και ζούμε ελεύθεροι , τώρα θα επανέλθουμε   στην σκλαβιά των παθών και στο σκοτάδι της ζωής ;

3. Βεβαίως οι Έλληνες είμεθα παραδοσιακός Λαός και κρατάμε τις παραδόσεις μας. ΝΑΙ και πρέπει . Αλλά τις παραδόσεις που βοηθούν και ωφελούν τον άνθρωπον. Παράδοσις π.χ. για τους Κρήτες ήτο η «βεντέτα». Θα την συνεχίσουμε ; Ασφαλώς ΟΧΙ. Παράδοσις ήτο οι ανθρωποθυσίες. Θα τις ξαναρχίσουμε ; ΠΟΤΕ. Αυτά οι πρόγονοί τους ως αντιχριστιανικά, βλαβερά και επικίνδυνα τα έσβησαν και τα ξέχασαν . Τώρα τα δισέγγονα τους θα τα επαναφέρουν ;

4. Συνιστώ στους κατά τα άλλα καλούς νέους της Κάτω Παναγιάς και σ’όλους τους Ηλείους, αν θέλουν να τιμήσουν τις Παραδόσεις μας και τους προγόνους μας, και να βοηθήσουν τους συμπολίτες να χαρούν άλλους τρόπους , λογικούς, χρήσιμους και ωφέλιμους δια την ζωή να βρουν. Να βρουν τρόπους και μέσα που πραγματικά ανυψώνουν και αληθινά χαροποιηούν τους συνανθρώπους τους και όχι τους κλήδονες , τις μαγείες και τις μαγγανίες, που οδηγούν στην οπισθοδρόμησι, στο σκοτάδι και τελικά στην καταστροφή.

Με ευχές, ευχαριστίες και εκτίμησι

† Ο Ηλείας Γερμανός
 

Επιστολή - απάντηση Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ σέ δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ για το Ίδρυμα Βάρδας

E-mail Εκτύπωση PDF

Ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣΠρος τον αξιότιμον Διευθυντήν της Εφημερίδος ΠΑΤΡΙΣ Πύργου

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Εδιάβασα το δημοσίευμα της ΠΑΤΡΙΣ (1-10-2013) περί των αντιδράσεων κατοίκων της Βάρδας δια την παραχώρησι του κτιρίου του πρώην Γηροκομείου Βάρδας ως ξενώνα φιλοξενίας αλλοδαπών εργατών και προς ενημέρωσι υμών και των διαμαρτυρομένων κατοίκων σας γνωρίζω τα εξής:

1. Εν πρώτοις εντύπωσι μου προξενεί το γεγονός, ότι ο συντάκτης του δημοσιεύματος αυτού έχει σχόλιο στην ΠΑΤΡΙΔΑ του Σαββάτου της 28-9-2013 (σελίδα 2), δηλαδή την ίδια ημέρα που εδημοσιεύθη η απόφασις της Μητροπόλεως δια την παραχώρησι, που προαναγγείλλει τις αντιδράσεις!! Άρα οι αντιδράσεις δεν προέρχονται από την μη ενημέρωσι ή δια το καλώς εννοούμενο συμφέρον των κατοίκων (υγεία, ασφάλεια, ηθική κ.λ.π.), αλλά από προκατάληψι και κάποιους άλλους ιδικούς τους λόγους, που ασφαλώς θα αποκαλυφθούν και δεν θα τους δικαιώση η κοινωνία.

2. Ομιλούν δια δωρεά του οικοπέδου προκειμένου να γίνη σ’ αυτό μόνον Γηροκομείον. Εγώ όμως γνωρίζω και το γνωρίζω και σε σας και εις πάντας τους κατοίκους, ότι το οικόπεδο επί του οποίου ανοικοδομήθη το Ίδρυμα αγοράστηκε από την Ιεράν Μητρόπολιν Ηλείας με το υπ’ αριθμ. 4298/1969 Συμβόλαιον αγωραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Βάρδας Γεωργίου Μ. Τζιμοπούλου.

3. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη περιθάλψεως ηλικιωμένων, δια τούτο και η Ι. Μητρόπολις μετέτρεψε το άλλοτε μαθητικό Οικοτροφείο Βάρδας σε Γηροκομείο. Αλλ’ οι οικονομικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν στην Ι. Μητρόπολι να συνεχίση άλλο την λειτουργία του. Όμως η Μητρόπολίς μας αφ’ ενός μεν έχει και λειτουργεί ήδη άλλα τρία Ιδρύματα προστασίας ηλικιωμένων, στα οποία περιθάλπει σήμερα πάνω από 250 ανήμπορους συνανθρώπους μας, ένα μάλιστα εκ των οποίων ευρίσκεται εντός του Δήμου της περιοχής αυτής, αφ’ ετέρου δε βλέπει τις ανάγκες χωρίς διακρίσεις και των άλλων συνανθρώπων μας. Έτσι εθεώρησε πολλαπλώς κοινωνικά χρήσιμο, αντί να παραμένη κλειστό το Ίδρυμα της Βάρδας, να αλλάξη την χρήσι των κτιρίων του και να το παραχωρήση για Ξενώνα, ώστε να συμβάλη στην κατάλληλη φιλοξενία των αναγκαίων εργατών της φράουλας και στην εξυπηρέτησι των καλλιεργητών αυτής και άρα στην οικονομική ανάπτυξι της περιοχής και την ανύψωσι του πολιτισμού της.

4. Ομιλούν δια θέματα υγείας και ασφάλειας των κατοίκων. Εδώ πλέον φαίνεται στο έπακρον η προκατάληψις και οι άλλοι επιδιωκόμενοι σκοποί τους. Ερωτώ. Η Μητρόπολις θα φέρη τους αλλοδαπούς εργάτες στην Βάρδα και την περιοχή τους με τον Ξενώνα φιλοξενίας τους; Τόσα χρόνια υπάρχουν εκεί κατά χιλιάδες μη νόμιμα οι περισσότεροι. Πως δεν διαμαρτυρηθήκανε; Μέσα σε τολ από νάϋλον ή στην ύπαιθρο διέμεναν. Μέσα στα πόδια τους ήσαν καθημερινά. Πως δεν ανησύχησαν για ασθένειες ή για την ασφάλειά τους; Τώρα ανησύχησαν που θα φιλοξενούνται στον Ξενώνα οι νομίμως παραμένοντες στην Πατρίδα μας αλλοδαποί, πολλοί εκ των οποίων μάλιστα θα είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την Βουλγαρία, την Σερβία, την Ρουμανία και που ασφαλώς δεν θα ζουν ανεξέλεκτα, αλλά κάτω από τους νόμους και την επίβλεψι του Κράτους; Ας είμεθα τουλάχιστον ειλικρινείς.

5. Τέλος, θέλω να ειπώ, ότι η λειτουργία, και όχι το κλειστό Ίδρυμα, συμφέρει καλύτερα τους εμπόρους και όλους τους επαγγελματίες της Περιοχής και τους κατοίκους της.

Κύριε Διευθυντά,

Αν δεν αφήσουν οι συμπατριώτες μας τις μικροπροσωπικές σκοπιμότητες και δεν δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δια τους άλλους, η Ηλεία δεν πρόκειται να πάη μπροστά. Θα μείνη στην τελευταία θέσι.

Με ευχές, ευχαριστίες και εκτίμησι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

Επιστολή - απάντηση Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ σέ δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ που αφορά την επισκευή του Μητροπολιτικού Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Πύργου

E-mail Εκτύπωση PDF

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Εδιάβασα στην ηλεκτρονική σας ιστοσελίδα της 6-6-2013 κείμενο του Δημοσιογράφου Μάκη Νοδάρου, σχετικό με την ένταξι της επισκευής του σεισμόπληκτου διατηρητέου Χριστιανικού Μνημείου Αγίου Νικολάου Πύργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε και τας ιδικάς μου απόψεις, ώστε οι αναγνώστες σας να ακούσουν και την άλλην άποψιν και να ενημερωθούν πληρέστερα.

Ο ιερός Ναός αγίου Νικολάου στον Πύργο είναι ένα εκκλησιαστικό Μνημείο του 19 αιώνος, τρίκλητη Βασιλική, περίπου 1000 Μ2 εμβαδού, μοναδικό στο είδος του Πανελλαδικά. Το υπέδαφος επί του οποίου έχει ανεγερθή είναι πάνω σε ρήγμα και οι κατά καιρούς σεισμοί, μάλιστα δε ο σεισμός του 2008, του έχουν επιφέρει πολλές ζημιές.

Η Μητρόπολίς μας από τότε έδωκε εντολή σε μελετητικό Τεχνικό Γραφείο του Πύργου να ετοιμάση πλήρη μελέτη επισκευής του. Ως γνωστόν τα Μελετητικά Τεχνικά Γραφεία στην κοστολόγησι του έργου λαμβάνουν υπ’όψιν τους το ανεγνωρισμένο Τιμολόγιο των Δημοσίων έργων. Η Μελέτη υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και το έργον, με την βοήθεια του συντοπίτη μας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα, ενετάχθη ήδη στο ΕΣΠΑ.

Ως σας είναι γνωστόν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ δια τον Πολιτισμόν ΟΥΔΑΜΟΥ αλλού δύνανται να δαπανηθούν παρά μόνον δια ώριμα έργα Πολιτισμού, όπως είναι ο άγιος Νικόλαος Πύργου. Αν δεν δαπανηθούν δι’ έργα Πολιτισμού επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωσι. Το έργο είναι Προϋπολογισμού 2.126.018 Ε.

Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου 18%            382.683 Ε.

Φ.Π.Α 23%                                                                          729.268 Ε.

Πρόβλεψη Αναθεωρήσεως                                               60.733 Ε.

Απρόβλεπτες εργασίες                                                    601.298 Ε.

Σύνολον έργου                                                              3.900.000 Ε.

Τέλος θέλω να υπογραμμίσω τα εξής :

Πρώτον: Ότι το έργον τώρα ετοιμάζεται να δημοπρατηθή. Άρα δεν είναι αλήθεια, ότι το έργον έχει δοθή σε συγκεκριμένον εργολάβον.

Δεύτερον: Ο Διαγωνισμός θα είναι δημόσιος και Πανευρωπαϊκός.

Τρίτον: Κατά τον διαγωνισμόν συνήθως οι διαγωνιζόμενοι δίνουν μεγάλες εκπτώσεις, ώστε να είναι δυνατόν το έργον να γίνη και στην μισή τιμή, μάλιστα στις ημέρες μας με την μεγάλη ανεργία και την στασιμότητα των έργων.

Τέταρτον: Τέτοια εκκλησιαστικά μνημεία το Υπουργείον Πολιτισμού αναστηλώνει και σ’άλλα Μέρη, όπως τον Μητροπολιτικόν Ναόν Αθηνών, τον Άγιον Κωνσταντίνον Ομονοίας Αθηνών, την Παντάνασσα Πατρών, τον Άγιον Αθανάσιον Κομοτηνής κ.λ.π. και μάλιστα απ’ ο,τι ξέρω με μεγαλύτερα ποσά.

Με την ελπίδα ότι θα δημοδιεύσετε την παρούσα μου ολόκληρη, διατελώ,

+ Ο Μητροπολίτης Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 
Σελίδα 3 από 8

Ραδ. Σταθμός Ι.Μ. Ηλείας 107,6FM

radiosima