gototopgototop

Επιστολή Σεβασμιωτάτου προς την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ για τα Κοιμητήρια της Ηλείας

Εκτύπωση

 

Προς τον αξιότιμον Διευθυντήν της Εφημερίδος ΠΑΤΡΙΣ Πύργου

Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά,

Εδιάβασα το σημερινό ( 10-10-2018 ) άρθρον της Εφημερίδος ΠΑΤΡΙΣ ( σελίδες 8-9) με τίτλον «ΤΟ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ - Εικόνες εγκατάλειψης» και όσον αφορά εις το Κοιμητήριον του Βαρθολομιού, που αναφέρεται και στην Ιερά Μητρόπολι Ηλείας, επιθυμώ, για να ξεκαθαρίση το θέμα και να μη δημιουργούνται ψεύτικες εντυπώσεις, να σας γνωρίσω τα εξής:

  1. Τα Κοιμητήρια με νεώτερους Νόμους του Ελληνικού Κράτους ιδρύονται από τους Δήμους. Τότε, και μόνον τότε, οι Δήμοι έχουν κατά το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα την κυριότητα και συνεπώς την ευθύνη της λειτουργίας τους. Αλλά και τότε, δεν μπορούν οι Δήμοι να διαχειρίζωνται και τους Ναούς των Κοιμητηρίων.
  2. Πάντα τα Χριστιανικά Κοιμητήρια των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας , Ήλιδος, Πηνειού και Ανδραβίδας –Κυλλήνης, πλην ενός, το Β΄ Κοιμητήριον Αμαλιάδος ( Φραγκαβίλλας ) είναι ενοριακά και την ιδοκτησία και υπευθυνότητα της λειτουργίας των την έχουν τα οικεία Εκκλησιαστικά Συμβούλια. Το ίδιο συμβαίνει και με το Κοιμητήριο του Βαρθολομιού, το οποίον ανήκει εις την ενορία της Κοιμ.Θεοτόκου Βαρθολομιού και αυτό έχει την ευθύνην της καλής λειτουργίας του και όχι ο Δήμος Πηνειού.
  3. Βεβαίως στις ημέρες μας, που έπαυσαν οι Χριστιανοί μας να πραγματοποιούν την κατά τριετία ανακομιδή των οστών των συγγενών τους και κάθε οικογένεια θέλει τον ιδικόν της οικογενειακόν τάφον, αλλά και επειδή οι Χριστιανοί μας φέρουν τους κεκοιμημένους προσφιλείς τους από τις μεγάλες Πόλεις στην Επαρχία,   δεν εδημιουργήθησαν δε στην Επαρχία από τους Δήμους μας νέα Κοιμητήρια, κορέστηκαν και τα ιδικά μας Ενοριακά Κοιμητήρια και υπάρχει πράγματι στις Πόλεις μας κυρίως πρόβλημα ταφής, όταν μάλιστα, όπως διαβάζω ότι εδήλωσε ο π.Ανδρέας Μπουγιουκλής «υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των συγγενών του τύπου : δεν θέλω τον αδελφό μου στο τάφο μου».
  4. Το τελευταίο τούτο είναι ο ένας κύριος λόγος που υπάρχει ο κορεσμός. Και ο δεύτερος λόγος, είναι ότι οι Χριστιανοί μας θέλουν τους τάφους των συγγενών τους δίπλα στα σπίτια τους, ενώ κάποιοι άλλοι αντιδρούν εις τούτο. Θα σας αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Πρώτον · Εις τον Πύργον το Κοιμητήριον οι Άγιοι Πάντες είναι εκεί από το 1850. Εμεγάλωσε όμως η Πόλις, αγόρασαν οικόπεδα κάποιοι Χριστιανοί μας δίπλα γύρω από αυτό, έκτισαν τα σπίτια τους εκεί, αλλά τώρα φωνάζουν να φύγη το Κοιμητήριο από την Πόλι . Όταν ηρώτησα έναν εξ αυτόν: Καλά που θα γίνουν οι ταφές, αφού ο Δήμος δεν έφτιαξε νέο Κοιμητήριο, μου απάντησε·   «Όπου θέλετε . Στους δρόμους ! !».

Δεύτερον · Στην Ανδραβίδα αγόρασε ο Δήμος οικόπεδο να μεταφερθή το ενοριακό Κοιμητήριο, αλλά το υπό ίδρυσι νέο Κοιμητήριο είναι μακράν της Πόλεως. Οι Χριστιανοί μας όμως δια τούτο αντέδρασαν και δεν έγινε το νέο Κοιμητήριο. Και

Τρίτον· Στην Γαστούνη προ τριών ημερών το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο απεφάσισε να περιφράξη τον χώρον του από αιώνων υπάρχοντος εκεί Κοιμητηρίου. Γείτονας όμως κατήγγειλε ( ; ! ) τούτο στην Αστυνομία και ο ιερέας συνελήφθη και εκρατήθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Συμπέρασμα. Εύκολο είναι να κάνη κάποιος κριτική. Το δύσκολο είναι οι λόγοι να γίνουν πράξις. Εις τον κ. Άγγελον Μπράτην έχω εξηγήσει τις δυσκολίες του Κοιμητηρίου Βαρθολομιού. Λοιπόν, του δίνω την εξουσιοδότησι να ενεργήση τα δέοντα με δαπάναις της Ιεράς Μητροπόλεως. Δηλαδή να πάρη άδεια περιφράξεως με νέα μάνδρα και στα δύο δωρηθέντα οικόπεδα, να εύρη τεχνίτες και υλικά, να γίνη η μάνδρα και να μου φέρη τον Λογαριασμόν να τον πληρώσω. Για τις παραπάνω εργασίες του δίνω περιθώριο τριών μηνών. Και αν χρειασθή και ένα ακόμη τρίμηνο μέχρι το Πάσχα 2019, ώστε στα εγκαίνια να ψάλωμε και το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Με ευχές, ευχαριστίες και εκτίμησι

   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ